จดหมายข่าว

หุ่นยนต์แขนกลของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งานมหกรรมการศึกษาสตูล (Innovation for life)

ปิดความเห็น บน หุ่นยนต์แขนกลของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งานมหกรรมการศึกษาสตูล (Innovation for life)