ประมวลภาพกิจกรรม

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพละงู งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2566 “การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพละงู ชุดดำเนินงาน ปีการศึกษา 2567” เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย เรียนรู้วิธีการเลือกตั้ง การยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อนๆที่ได้เลือกประธานแต่ละชมรมวิชาชีพ

ปิดความเห็น บน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพละงู งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2566 “การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพละงู ชุดดำเนินงาน ปีการศึกษา 2567” เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย เรียนรู้วิธีการเลือกตั้ง การยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อนๆที่ได้เลือกประธานแต่ละชมรมวิชาชีพ