ประมวลภาพกิจกรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล โดย วิทยาลัยเทคนิคสตูลจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565

ปิดความเห็น บน อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล โดย วิทยาลัยเทคนิคสตูลจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565