จดหมายข่าว

เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้และสาธิตวิธีการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านตังหยงละไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้และสาธิตวิธีการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านตังหยงละไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล