จดหมายข่าว

เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ปิดความเห็น บน เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล