ประมวลภาพกิจกรรม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมมอบทุน “โครงการ 91 ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” ให้เด็กและเยาวชนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ห่างไกล 34 จังหวัดของประเทศไทย รวม 91 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,256,000 บาท เพื่อให้เยาวชนเรียนดีได้รับโอกาสด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยจังหวัดสตูลมีเด็กในโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวอัมธิดา ศรีหมื่น แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับชั้นปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นทุนการศึกษาจำนวน 12,000 บาท

ปิดความเห็น บน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมมอบทุน “โครงการ 91 ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” ให้เด็กและเยาวชนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ห่างไกล 34 จังหวัดของประเทศไทย รวม 91 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,256,000 บาท เพื่อให้เยาวชนเรียนดีได้รับโอกาสด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยจังหวัดสตูลมีเด็กในโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวอัมธิดา ศรีหมื่น แผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับชั้นปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นทุนการศึกษาจำนวน 12,000 บาท