ประมวลภาพกิจกรรม

เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข ช่วยเหลือสังคมทุกโอกาส ในสังคมพหุวัฒนธรรมบรรยากาศนักเรียน นักศึกษา ไทยพุทธ และอิสลาม วิทยาลัยารอาชีพละงูร่วมมือกันทำความสะอาดในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดท่าชะมวง

ปิดความเห็น บน เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข ช่วยเหลือสังคมทุกโอกาส ในสังคมพหุวัฒนธรรมบรรยากาศนักเรียน นักศึกษา ไทยพุทธ และอิสลาม วิทยาลัยารอาชีพละงูร่วมมือกันทำความสะอาดในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดท่าชะมวง