ประมวลภาพกิจกรรม

เยี่ยมให้กำลังใจ ที่ประสบอุบัติเหตุ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก ชมรมผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน เยี่ยมให้กำลังใจ ที่ประสบอุบัติเหตุ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก ชมรมผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพละงู