ประมวลภาพกิจกรรม

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งมอบนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน

ปิดความเห็น บน เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งมอบนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน