ประมวลภาพกิจกรรม

แนวแนะให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพแก่นักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

ปิดความเห็น บน แนวแนะให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพแก่นักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ