ประมวลภาพกิจกรรม

แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล และ นักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

ปิดความเห็น บน แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล และ นักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล