ประมวลภาพกิจกรรม

แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้3 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล และ นักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านป่าพน ต.ปาล์มพัฒนาอ.มะนัง จ.สตูล

ปิดความเห็น บน แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้3 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล และ นักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านป่าพน ต.ปาล์มพัฒนาอ.มะนัง จ.สตูล