ประมวลภาพกิจกรรม

แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านดาหลำ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

ปิดความเห็น บน แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านดาหลำ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล