แผนกวิชาการท่องเที่ยว

จากซ้าย 1.นางสาวฮุสนา ปกติง 2.นางสาวชริยา บุญครอบ (หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว) 3.นางสาวกรธิมา แซ่ลิ่ม