แผนกวิชาการบัญชี

จากซ้าย 1.นางทิพย์วิมล ภักดี 2.นางสาวสุวรรดี จิ้วจวบ 3.นางวรีญา เหมมุน(หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี) 4.นางสาวจันจิรา แก้วทอง 5.นางนษภร สองเมือง