แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

จากซ้าย 1.นายฮัซซาน นิ่งเบบ 2.นายบัญญัติ หลังเศษ 3.นายยะโกบ หลงโสะ(หัวหน้าแผนก) 4.นายธีรศักดิ์ บิสนุม 5.นายสุริยา ราหมาน