จดหมายข่าว

โครงการก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคนิคการใช้งาน อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขั้นสูง

ปิดความเห็น บน โครงการก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคนิคการใช้งาน อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขั้นสูง