ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีการอบรมและทดสอบการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีวิทยากรจาก บริษัท เซาท์เทอร์นฮอนด้ามอเตอร์เซลล์ จำกัด ให้ความรู้ ทักษะ การใช้รถใช้ถนน ในช่วงภาคปฏิบัติณ บริเวณหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีการอบรมและทดสอบการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีวิทยากรจาก บริษัท เซาท์เทอร์นฮอนด้ามอเตอร์เซลล์ จำกัด ให้ความรู้ ทักษะ การใช้รถใช้ถนน ในช่วงภาคปฏิบัติณ บริเวณหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพละงู