จดหมายข่าว

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู