จดหมายข่าว

โครงการปฐมนิเทศ อบรมเข้มข้น และพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศ อบรมเข้มข้น และพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู