ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด👉👉 โครงการพัฒนาชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว📌 โดยนำคณะครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงูเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อสร้าง จิตสำนึกรักบ้านเกิด รักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนนักศึกษาณ หาดบางศิลา ม. 14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว