จดหมายข่าว

โครงการวันไหว้ครู น้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566 และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน โครงการวันไหว้ครู น้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566 และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู