จดหมายข่าว

โครงการส่งเสริมเทคนิคการทำงานเป็นทีม E-sport โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพละงู ชมรมวิชาชีพแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมเทคนิคการทำงานเป็นทีม E-sport โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพละงู ชมรมวิชาชีพแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู