ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ(จังหวัดเคลื่อนที่)ปีงบประมาณ 65

23 มิถุนายน 2565
นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมโครงการ
👉👉 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📌 โดยร่วมกับจังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการให้บริการประชาชนเชิงรุกและแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน โดยการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ไปบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
ณ โรงเรียนบ้านปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ(จังหวัดเคลื่อนที่)ปีงบประมาณ 65