ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดผลและประเมินผล” โดยได้รับเกียรติจากนายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การวัดและผลประเมินผล” เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่คณะครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดผลและประเมินผล” โดยได้รับเกียรติจากนายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การวัดและผลประเมินผล” เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่คณะครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู