ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการ การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2566 – 2570 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2565 ณ ห้องบุปผา แกนนด์ฮออลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียลทัลจังหวัดสงขลา

ปิดความเห็น บน โครงการ การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2566 – 2570 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2565 ณ ห้องบุปผา แกนนด์ฮออลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียลทัลจังหวัดสงขลา