จดหมายข่าว

โครงการ Fit it Center รวมทั้งกิจกรรมยกระดับ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน โครงการ Fit it Center รวมทั้งกิจกรรมยกระดับ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จังหวัดสตูล