จดหมายข่าว

⚙️วิทยาลัยการอาชีพละงูบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนบ้านท่าแลหลา ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ( กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ)

ปิดความเห็น บน ⚙️วิทยาลัยการอาชีพละงูบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนบ้านท่าแลหลา ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ( กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ)