จดหมายข่าว

⚙️วิทยาลัยการอาชีพละงูบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนละงูพิทยาคม ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ( กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ)

ปิดความเห็น บน ⚙️วิทยาลัยการอาชีพละงูบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนละงูพิทยาคม ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ( กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ)