จดหมายข่าว

⚙️วิทยาลัยการอาชีพละงูบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ( กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ)

ปิดความเห็น บน ⚙️วิทยาลัยการอาชีพละงูบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ( กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ)