ประมวลภาพกิจกรรม

⚙️อาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน 🚩 นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครูผู้ดำเนินโครงการพิเศษและบริการชุมชน นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันปาเนาะจำนวน 2 แห่ง ดังนี้1.อาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนดารุลกรุอานวันอุลูอิสมียะห์ ต.เข้าขาว อ.ละงู จ.สตูล 2. อาชีพช่างเชื่อมพื้นฐาน ณ โรงเรียนดารุกุรอานอาบีบักรินทร์ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล รวมถึงดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาชีพการเลี้ยงผึ้ง ณ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยโครงการดำเนินการระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2566

ปิดความเห็น บน ⚙️อาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน 🚩 นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครูผู้ดำเนินโครงการพิเศษและบริการชุมชน นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันปาเนาะจำนวน 2 แห่ง ดังนี้1.อาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนดารุลกรุอานวันอุลูอิสมียะห์ ต.เข้าขาว อ.ละงู จ.สตูล 2. อาชีพช่างเชื่อมพื้นฐาน ณ โรงเรียนดารุกุรอานอาบีบักรินทร์ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล รวมถึงดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาชีพการเลี้ยงผึ้ง ณ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยโครงการดำเนินการระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2566