ประมวลภาพกิจกรรม

📚ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในโครงการจัดประชุมทางวิชาการฯ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ประจำปีการศึกษา 2566🔌🤿⚙️

ปิดความเห็น บน 📚ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในโครงการจัดประชุมทางวิชาการฯ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ประจำปีการศึกษา 2566🔌🤿⚙️