จดหมายข่าว

🗜️🔌 ” อาชีวะสร้างคนดี ให้คนมีความรู้ ให้คนสู้ มีอาชีพได้สร้างตัว ” ⚙️🔧ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)

ปิดความเห็น บน 🗜️🔌 ” อาชีวะสร้างคนดี ให้คนมีความรู้ ให้คนสู้ มีอาชีพได้สร้างตัว ” ⚙️🔧ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)