ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพละงู รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นครุจ้างสอนรายชั่วโมง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (รายชั่วโมง)