ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาหลังฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนว…