ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู คณะครู นักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยบริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ภาคใต้ ณ บ้านทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาหลังฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนว…

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละ…