ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-15.30 น. ณ.หอประชุม รร.ละงูพิทยาคม (ให้นักเรียน นักศึกษา นำบัตรประชาชนมาด้วย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพละงูดำเนินการจ่ายเงินเยี่ยวยาผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)