ตราสัญลักษณ์ และสี

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพละงู คือ สีขาว – สีแดง