ตราสัญลักษณ์ และสี

ตราสัญญาลักษณ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพละงู

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพละงู คือ สีขาว – สีแดง