ตราสัญญาลักษณ์ประจำวิทยาลัยการอาชีพละงู

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพละงู คือ สีขาว – สีแดง