• สอบถามโทร: 074 750 906
  • วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาคารและสถานที่


เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 44.png 2.85 MB
2 45.png 6.16 MB
3 46.png 6.25 MB
4 47.png 8.42 MB
5 48.png 6.30 MB
6 49.png 3.73 MB
7 50.png 6.65 MB