วิทยาลัยการอาชีพละงู  ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่รวม 100 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ 14 ตำบลละงู  อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา สะพานข้ามกาลเวลา  ประสาทหินพันยอด เกาะตารุเตา เกาะหลีเป๊ะ รวมไปถึงถ้ำเลสเตโกดอน  น้ำตกวังสายทอง ถ้ำภูผาเพชร  เป็นดินแดนดึกดำบรรพ์ ที่ค้นพบซากฟอสซิลมากมาย  มีอายุมากว่า 500 ล้านปี  จนได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 แห่งแรกของประเทศไทย และถือเป็นแหล่งที่ 5 ของอาเซียน